De Feniks

Privacy Policy

Privacybeleid

Naam: De Feniks – Conceptstore & Bar
Ondernemingsnummer: BE0770.790.308
Adres: Kortrijkstraat 60, 8700 Tielt
E-mail: shop@defeniks.be
Telefoonnummer: 0485/62 05 48

Deze persoonsgegevens verwerken we:

 • Voor – en Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Inloggegevens

  Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens? We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jou zelf verkregen omdat je een bestelling in onze webshop hebt geplaatst, ingeschreven hebt voor een workshop of  op onze nieuwsbrief.

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens.
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Account
Heb je een account aangemaakt in onze webshop om vaker bij ons te kunnen bestellen, dan blijft dit account bestaan zolang jij wilt. Je kunt zelf je account opheffen. Maak je geen gebruik meer van je account, dan verwijderen we dat ten laatste 8 jaar na je laatste bestelling.

Nieuwsbrief
We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Facturatie
Als je bij ons een bestelling hebt geplaatst, verwerken we jouw gegevens om je bestelling naar je op te kunnen sturen en een goede factuur op te kunnen maken. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Ontvangers van persoonsgegevens.
We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • Boekhoudsoftware en onze boekhouder
 • Nieuwsbriefdienst
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten (indien van toepassing)

Als klant van De Feniks, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.

1. Recht van toegang en inzage
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking
Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan De Feniks. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

3. Recht van verzet
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

4. Recht van vrije gegevensoverdracht
Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door De Feniks verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5. Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

6. Uitoefening van jouw rechten
Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten per aangetekend schrijven naar:

De Feniks
Kortrijkstraat 60
8700 Tielt

In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal De Feniks zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover informeren.

Als je je recht van inzage uitoefent zal De Feniks je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.

Je kan ook altijd jouw gegevens inkijken en indien nodig aanpassen via jouw online account.

7. Recht om klacht in te dienen
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Cookies en tracking

Onze website maakt gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.